WINBOND

品牌介紹

WINBOND

華邦是一家從事設計、制造和銷售服務的專業記憶IC公司。從產品設計、研究和開發、晶圓制造到品牌產品的營銷,WinBond致力于為全球客戶提供高質量的低到中等密度存儲解決方案。

優勢介紹

WINBONDW25Q128FVFIG
WINBONDW25Q128FVSIG
WINBONDW25Q128FWPIG
WINBONDW25Q128JVSIQ
WINBONDW25Q16JVSNIQ
WINBONDW25Q16JVSSIQ
WINBONDW25Q256FVEIG
WINBONDW25Q32FVSSIG
WINBONDW25Q32JVSSIQ
WINBONDW25Q32JVZPIQ
WINBONDW25Q64FVSSIG
WINBONDW25Q64FWSSIG
WINBONDW25Q64JVSSIQ
WINBONDW25Q80DVSNIG
WINBONDW25Q80DVSSIG
WINBONDW25X20CLSNIG
WINBONDW25X40CLSNIG
WINBONDW9825G6KH-6


更多推薦

暫無數據